Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

На 01.06.2022 се проведе публично събитие в ОУ ,,Христо Ботев" с.Бата.
Присъстваха деца с техните родители и част от учителският екип,събитието бе организирано от психолозите : Мария Цепиелик и Златина Рачева.Те представиха презентация за целите на проекта и добрите практики в работата на психолозите с деца от Бата и Каблешково.

На събитието бяха разгледани голяма част от въпросите свързани с : Превенция на нежелана бременност, Отпадането от образователната система и Здравна медиация.

Учителският екип беше подготвил награди за децата. След това децата пяха, рецитираха и показаха знания за културната идентичност.

 

Категория: