Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Валентина Тошева Христова -5а клас ОУ Свети Паисии Хилендарски.
Вениамин Василев Петров -5а клас Оу Свети Паисии Хилендарски.

Статия на тема : Ромска сватба

Когато някоя двойка иска да бъдаe заедно първо се срещат тайно от родителите си. Да не знаят за това опознават се едни други разказват за семействата си как живеят и когато двамата решат да кажат на родителите си за тяхната връзка обикновенно те се съгласяват.После момичето започва да ходи в на момчето къщата и се опознават двете семейства.

Самият обичай при ромите в Каблешково е:

Когато решат че ще се женят хората на момчето купуват нещо златно на момичето и тогава се решава датата за сватбата сутринта на първият ден карат сладка ракия при хората на момичето и редно да стои в своята къща на родителите си .Когато отидат със сладката ракия взимат момичето и свирят пеят до 11 часа към 6 следобед правят кана това на ромски език означава тържество.После се качват на сцена и танцуват.На този ден е традиция деца на възраст 10-15 от женски пол да танцуват индииски танц на младоженците това включва традициата кана.

На вторият ден от тържеството сутринта се свири музика пред вратата на младоженеца около 1 час и след това вечерно време пускат около 2 автобуса за хората от махалата и тръгват за ресторанта .Младоженците първо правят снимки клипове и после отиват в ресторанта при останалите гости.

Когато влизат младоженците в ресторанта има сложени ленти децата от махалата и роднини държат тези ленти .Техните цветове са синьо бяло и червено.Любов небе и бъдеще.Младоженците трябва да минат под тези ленти .После идва питка с мед за да захранят родителите младоженците.След това започва тържеството.На това тържество има голям оркестър и певеца обявява подаръците на всяко едно семейство.Продължителността на сватбата е 2 дни.

Преди да започне сватбата в деня със сладката ракия има обичай с бяла кърпа който символизира чесността на момичето Сутринта на сладката ракия момичето е задължително с червена рокля.А следобед когато започва каната се сменят няколко рокли максимум до 7.А на следващият ден в ресторанта булката е с бяла рокля.Също така в ресторанта идва кмета на града срязва червената лента и слага пръстените на младоженците и подписват граждански брак.

 

 

 

Категория: