Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

СЮНЕТ

Голям и много тачен от ромите мюсюлмани е сюнетът или обрязването на момченцата до седем годишна възраст.
По времето на социализма, заради наложените забрани от властите, се е извършвало тайно и далече от хорските погледи, но сега той отново е много важно публично тържество.

Обикновено се прави от богат мюсюлманин, наречен сюнетчия, който създава организация по случая за цял един регион и за всички необрязани малки момченца, независимо от етническия им произход.
Те се докарват на тържеството с нагизден кон, върху който е наметната пъстроцветна аша. Вее се националното знаме, а зурни и тъпани разгласяват за събитието.

Тържеството е съпроводено с конни надбягвания, борби и други атрактивни състезателни игри, което прави събитието значимо, помни се с години и често с него се свързват редица други важни събития както в индивидуалния живот на съвременниците на сюнета, така и на обществените събития станали по време или около провеждането на сюнета.

 

Категория: