Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

РОМСКА СВАТБА

Сватбата е един от най-важните събития в живота на всеки ром.
Още с раждането на момичето, майката започва да приготвя сватбения й чеиз, а родителите на момчето имат грижата за подсигуряване на подслон за бъдещия съпруг.
Същинската сватба трае три дни- от събота до понеделник. В събота идват музикантите. Основни инструменти са акордеон, кларинет, китара, задължително е присъствието на тъпан или барабанче.


През сватбената седмица ритуалните моменти са свързани с определени дни. В четвъртък се ходи на баня, в петък е ден за къносване на момичето и бръснене на бъдещия младоженец, в събота се взема булката. А в неделя се пие „сладка ракия“/татлъ ракъ/, ако булката е била девствена.
Самата сватба се предхожда от различни по значението си обичаи и обреди. Един добре съхранен такъв обичай е къносването на булката. Прави се в тесен кръг от роднини в дома на младоженката. Ритуалът започва точно в полунощ. Булката се къносва последователно по пръстите на двете ръце и дланите, а после и по пръстите на двата крака. Обредът е съпроводен с даряването на пари върху бяло платно, с което се обвиват дланите и стъпалата на младоженката. Бялото платно се пристяга с червен конец и заедно символизират непорочността на младата съпруга. Самото къносване се прави с помощта на възрастна жена от рода, която има само един брак и никога не е изневерявала на съпруга си.

Кулминацията на сватбеното тържество следва след сватбеното тържество – младоженците и част от най-близките роднини се отправят към дома на момчето. Булката обикновено се посреща от свекървата, слага се богата трапеза и на нея се чака резултата от първия брачен контакт – дали булката е девствена.
При ромите самата сватба е претърпяла много изменения от миналото до днес, но винаги тя е била по възможност пищна, богата и свързана с много веселие и закачки. За родителите роми тя е най-важното събитие в живота на децата им и те са готови да дадат мило и драго, за да бъде тя такава, каквато повелява ромската традиция, независимо от финансовите възможности на сватбарите.

 

Категория: