Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Събития

Повечето от учениците имат съзнанието, че няма да продължат обзразованието си след 7-ми клас.

В тази връзка е проведена  дискусия на тема "Защо трябва да се образоваме преди да създадем семейство?“

Седмокласниците на ОУ„ Христо Ботев“ с.Бата ясно изразиха своята позиция относно ранните бракове.

Мечтите на учениците са свързани с продължаване на образованието, придобиване на желаната от тях професия и реализацията им за в бъдеще.

Златина Рачева с.Бата

 

Категория:
Искам да благодаря на всички,които ми гласувахте доверие през годините.
 
Извървяхме един труден път към успеха ,но с много упоритост и желание ,успяхме да превъзмогнем всички трудностите .
 
Благодаря на всички родители и учители,за подкрепата към мен,за това че работихме в екип за благото на нашите деца!
 
Мария Цепиелик 
Категория:

На 01.06.2022 се проведе публично събитие в ОУ ,,Христо Ботев" с.Бата.
Присъстваха деца с техните родители и част от учителският екип,събитието бе организирано от психолозите : Мария Цепиелик и Златина Рачева.Те представиха презентация за целите на проекта и добрите практики в работата на психолозите с деца от Бата и Каблешково.

На събитието бяха разгледани голяма част от въпросите свързани с : Превенция на нежелана бременност, Отпадането от образователната система и Здравна медиация.

Учителският екип беше подготвил награди за децата. След това децата пяха, рецитираха и показаха знания за културната идентичност.

 

Категория:

С много игри и забавления отпразнуваха на 01.06.2022 г. своя празник децата от трета и четвърта група на детска градина „Слънчо”, филиал на ДГ „Веселушко”.
Малчуганите са участници в проект „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Поморие”, с партньор в проекта и домакин на празника НЧ „Просвета 1888”. Песни, танци, моделиране и интерактивни игри бяха само малка част от заниманията на децата в читалището.

Свидетелства за завършване на предучилищна група връчи директора на Детската градина г-н Стилиян Вражев.
Децата получиха подаръци от организаторите на събитието - г-жа Ана Димова и г-жа Веселина Куркучева - педагогически специалисти, назначение в изпълнение на проект №BG05M9OP001-2.115-0001-C01 „Социално –икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Поморие” с Бенефициент Община Поморие, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

Категория:

                                   Община Поморие, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.115-0001-C01 за изпълнение на проект “Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Поморие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд,

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО

СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ

 От името на  “Община Поморие”  имамe  удоволствието да Ви поканим  на публично събитие дискусия, което ще се проведе на 01.06.2022г. сряда от 10:00ч. ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата в компютърната зала.

          Тема на дискусията:

  • Основни предразсъдъци, социална дистанция спрямо ромите и религиозна дискриминация;
  • Стереотипи относно институционалната интеграция;
  • Проблеми в образованието при ромите;
  • Социалната интеграция;

 

 

    Ще се радваме на присъствие от Ваша страна!                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Категория: