Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Събития

Децата в ранна детска възраст са активно растящи, научаващи и изграждащи навици, които ще оформят тяхното психическо, физическо и емоционално здраве. В този знаков период за развитието на тялото и психиката, всички потенциално вредни въздействия могат да имат дългосрочни психо- соматични последствия.

Категория:

Инструкция: Предлагам ви една игра. Правилата са лесни: аз ще започвам началото на едно изречение, а ти ще го довършваш. От теб се иска да отговаряш бързо, но изречението трябва да завърши с някакъв смисъл.За целта е нужно да имаш лист и химикал.

Категория:

Досега само сте разглеждали любимите си травел блогове.

Сега вече сте решили да опитате и вие.Какво по-добро занимание за един пътешественик затворен в къщи за няколко седмици!

Категория: