Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Събития

На 04.11.2019г,се проведе среща с деца участници в програмата.

Поводът за проведената среща е "Мотивация в обучението"

- Необходимостта на всеки ученик да има завършено начално , средно образование:

- За да получат по-добра работа; За да живеят по-добре;За да сбъднат мечтите си.

На срещата се включиха :Иван Милушев-(учител в ОУ "Паисий Хилендарски"- гр Каблешково,Община Поморие)

Павлина Дърлянова (секретар -НЧ "Атанас Манчев).Мария Стоева (психолог по проекта)

Категория:

На 29.08.2019 година, е проведено последното за това лято занимание по Арт терапия за деца, в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата, общ.Поморие.

Тренингът е посетен от директорът на училището, който се запозна отблизо с дейностите по проекта.

С децата е проведено занимание – „Нарисувай своето лято“, даващо им възможност да пресъздадат на белия лист - сцени, образи, картини от отминаващото лято, да споделят своите емоции и преживявания.

Категория:

На 14.08.2019 година, е проведено поредното занимание за това лято по Арт терапия за деца, в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата, общ.Поморие.

Групови тренинги:

  1. Първото проведено занимание, бе оцветяване на маски тъй като децата обичат да влизат в различни роли.
  2. Второто занимание бе свързано с изработването на фигури от хартия, чието предназначение е развиване креативно и нестандартно мислене.
Категория:

На 31.07.2019 година, е проведено третото занимание за това лято по Арт терапия за деца, в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата, общ.Поморие.

Първата част от заниманието е работа в Интернет с лаптопите по проекта. Целта е повишаване способността им за работа онлайн пространство и развиване на умения в тази насока, интеграция и приобщаване.

Категория: