Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Събития

Честит Световен ден на книгата

„Наистина има рай на тази земя – рай, който обитаваме, когато четем хубава книга“, казва Кристофър Морли.​

Днес отбелязваме Международния ден на книгата и авторското право.

Датата 23 април е избрана не случайно. На 23 април са се родили и/или починали големи писатели като Уилиям Шекспир, Мигел де Сервантес и Владимир Набоков.

kniga

Категория:

Здравей, ще се радвам да станеш част от ИНТЕРВЮТО.

Искам да разбера какво мислите по няколко важни за всички ни теми, защото твоето мнение е важно за мен. ТИ СИ ВАЖЕН!

Категория:

На 02.03.2020 г. се проведе разговор дискусия с ученици от шести клас на ОУ"Св.П.Хилендарски" участници в проекта, за различните измерения на любовта,след което учениците изработиха сърчица с послания.

Любов към любимия човек, към детето, към родителите, към приятелите, към себе си, към домашния любимец...

Категория:

На 21 и 28.02.2020 година, са проведени групови занимания по Арт терапия за деца и родители - участници по Проект BG05M9OP001-2.013-0001-C01 - „Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности и мигранти на територията на Община Поморие", в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата.

Идеята за провеждане на заниманията е любезно предоставена от живеещия в гр.Русе психолог - Виолетка Костова, в следствие на нейно участие в уъркшоп в гр.В.Търново.

С участниците са проведени първите от по три занимания, относно съвместимост между дете и родител, чрез използване на проективна методика – „Арт терапия“.

Категория:

В периода 17-21.02.2020 година, са проведени индивидуални занимания по Арт терапия за деца, с участниците по Проект BG05M9OP001-2.013-0001-C01 - „Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности и мигранти на територията на Община Поморие", в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата.

С бенифициентите са проведени занимания, относно овладяването на емоциите, чрез използване на проективна методика – „Арт терапевтични приказки и карти за деца при работа с емоциите“ на психолога и Арт терапевт – Гергана Аврамова-Тодорова.

Категория: