Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Събития

На 29.07.2020година, е проведен групов тренинг по Арт терапия за подрастващи, в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата, общ.Поморие .

След първоначално занимание с лаптопите по проекта, чиято цел е подобряване уменията на децата за сърфиране в Интернет, интеграция и приобщаване, е преминато към същинската цел на заданието – моделиране с пластилин на природен пейзаж. Задачата му е да развие у децата реално цвето-усещане, творческа мисъл и фантазия.

Категория:

На 01.07.20 година, е проведен първият групов тренинг по Арт терапия за подрастващи, в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата, общ.Поморие за лято 2020 . Осъществяването му е в резултат от съвместните усилия и сътрудничество, между учебното заведение и Проект BG05M9OP001-2.013-0001-C01 „Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности и мигранти на територията на Община Поморие", за втора поредна година.

Категория:

Децата в ранна детска възраст са активно растящи, научаващи и изграждащи навици, които ще оформят тяхното психическо, физическо и емоционално здраве. В този знаков период за развитието на тялото и психиката, всички потенциално вредни въздействия могат да имат дългосрочни психо- соматични последствия.

Категория:

Инструкция: Предлагам ви една игра. Правилата са лесни: аз ще започвам началото на едно изречение, а ти ще го довършваш. От теб се иска да отговаряш бързо, но изречението трябва да завърши с някакъв смисъл.За целта е нужно да имаш лист и химикал.

Категория: