Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Събития

Скъпи ученици, учители и родители,
Днес е 15 септември. Най-вълнуващият ден за българското училище. Първият учебен ден е много специален празник за всеки един от нас, защото е символ на почитта на българина към знанието и образованието. И тази есен училищните врати се отварят празнично, за да посрещнат малките и големите ученици, учителите и всички, които изпращат с благопожелание за добро начало своите деца .Днес навсякъде училищните дворове са изпълнени с радостни и щастливи ученици, учители и родители.

Категория:

На 05.08.2020 година, е проведен последният групов тренинг по Арт терапия за подрастващи, в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата, общ.Поморие .

Първото занимание включващо работа с лаптопите по проекта, има за задача усъвършенстване на уменията на децата за работа в Интернет, приобщаване и интеграция.

Категория:

Разнообразно лятно ежедневие в ч-ще “Атанас Манчев “,това е единственият културен център на територията на град Каблешково за съхраняване на българския фолклор традиции и обичаи.Тук се осмисля свободното време на всеки за развитието на таланта.Откликва на интереса на млади и стари.Читалището посреща със своя уют ,предлага приятни минути в библиотеката ,където може да се докоснем до интересни и полезни четива в богатия книжен фонд,както и да се потопим във виртуалното пространство предоставено по проект:

Категория: