Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Събития

logo

Проект № BG05M9OP001-2.115-0001-C01

„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Поморие”

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Поморие, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.115-0001-C01 за изпълнение на проект “Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Поморие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд,

 

О Р Г А Н И З И Р А

 

Публично събитие – дискусия в гр. Поморие

 

На тема:

  • Основни предразсъдъци, социална дистанция спрямо ромите и религиозна дискриминация;
  • Стереотипи относно институционалната интеграция;
  • Проблеми в образованието при ромите;
  • Социалната интеграция

 

Мероприятието ще се проведе на 27.05.2022г. от 16.30 часа в двора на филиал „ Слънчо“ към ДГ „Веселушко“ – гр. Поморие.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Категория:

Второкласници от ОУ  "Паисий Хилендарски" гостуваха в НЧ  "Атанас Манчев". Беше им представена презентация "Чудното момче от Копривщица".

Те се запознаха с живота на патрона на града Тодор Каблешков.

 

Категория:

Второкласници с госпожа Христова от ОУ "Паисий Хилендарски"изкараха приятна обедна почивка в НЧ "Атанас Манчев".

Психолога Мария Цепиелик проведе ролеви игри с децата. Разказаха за традициите свързани с предстоящия празник Гергьовден,и за празника децата пяха и рецитираха.

 

Категория:

Учениците от ОУ "Св.Паисий Хилендарски" изкараха приятна и забавна обедна почивка с психолога Мария Цепиелик.

Децата показаха знания и досетливост в различни образователни игри ,пяха рецитираха и много се забавляваха.

Категория:

Група седмокласници от ОУ"Св. Паисий Хилендарски" с техния учител в занималня се срещнаха с психолога Мария Цепиелик, която им представи презентация "Успели личности".

Презентацията и филма "Два различни свята" провокираха младежите, които активно се включиха в дискусия, споделиха мислите си за своето бъдеще, цели и мечти, и приеха, че "Човек може да постигне всичко,стига да повярва в него" /Наполеон Хил/

u1

u2

u3

u4

Категория: