Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

С много игри и забавления отпразнуваха на 01.06.2022 г. своя празник децата от трета и четвърта група на детска градина „Слънчо”, филиал на ДГ „Веселушко”.
Малчуганите са участници в проект „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Поморие”, с партньор в проекта и домакин на празника НЧ „Просвета 1888”. Песни, танци, моделиране и интерактивни игри бяха само малка част от заниманията на децата в читалището.

Свидетелства за завършване на предучилищна група връчи директора на Детската градина г-н Стилиян Вражев.
Децата получиха подаръци от организаторите на събитието - г-жа Ана Димова и г-жа Веселина Куркучева - педагогически специалисти, назначение в изпълнение на проект №BG05M9OP001-2.115-0001-C01 „Социално –икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Поморие” с Бенефициент Община Поморие, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

Категория: