Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Второкласници от ОУ  "Паисий Хилендарски" гостуваха в НЧ  "Атанас Манчев". Беше им представена презентация "Чудното момче от Копривщица".

Те се запознаха с живота на патрона на града Тодор Каблешков.

 

Категория: