Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Днес в партньорство с НЧ “Атанас Манчев”1920г, посрещнахме в библиотеката учениците на втори клас от ОУ “Паисий Хиленндарски” с тяхната госпожа Росица Христова.

Проведохме разговор за отминалия празник деня на бодителя. Децата споделиха познания за бодителите от нашата история. Разговаряхме и за предстоящия ден на християнското семейство, за любовта и уважението в семейството.

След това децата рисуваха своя роден дом чрез издраскване върху цветна хартия. Един забавен и полезен час, в който децата показаха знания и голямо старание, а своята рисунка отнесоха като подарък за своите семейства.

Категория: