Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

На 05.08.2020 година, е проведен последният групов тренинг по Арт терапия за подрастващи, в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата, общ.Поморие .

Първото занимание включващо работа с лаптопите по проекта, има за задача усъвършенстване на уменията на децата за работа в Интернет, приобщаване и интеграция.

Темата на втората част на проведеното занимание - „Морско дъно“, има за цел развиване на фина моторика, творческа мисъл и фантазия.

Като резултат е постигнато ново ниво на трансформация на емоционалното състояние на всяко едно дете, посредством активното му участие в груповите заниманията, с творческите средства на този вид терапията.

Груповият тренинг по Арт терапия за подрастващи, е част от летните занимания на Просвета - Бургас за 2020 година.

 

Изготвил : Иван Пламенов Атанасов

Психолог в ЦСМВО в ОУ“Хр.Ботев“ с.Бата

Категория: