Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Разнообразно лятно ежедневие в ч-ще “Атанас Манчев “,това е единственият културен център на територията на град Каблешково за съхраняване на българския фолклор традиции и обичаи.Тук се осмисля свободното време на всеки за развитието на таланта.Откликва на интереса на млади и стари.Читалището посреща със своя уют ,предлага приятни минути в библиотеката ,където може да се докоснем до интересни и полезни четива в богатия книжен фонд,както и да се потопим във виртуалното пространство предоставено по проект:

Проект № BG05M9OP001-2.013-0001-C01

„Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие”

Също така има и богато разнообразие на експонирани изложби в залите на читалището: “Следи от миналото на Каблешково “,многобройни витрини от детско творчество и т.н. Обликът на централния площад е променен , тук може да се поспортува и играе тенис на маса или да поседите на прохлада на новите пейки, а малчуганите могат да се забавляват учат и творят в новата работилничка Сръчковци.

Възползвайте се от предоставената ви възможност да разнообразите лятното си ежедневие.От вас се иска единствено усмивка и добро настроение.

Весело щастливо лято ви пожелавам!

Психолог Мария Стоева

Категория: