Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

На 29.07.2020година, е проведен групов тренинг по Арт терапия за подрастващи, в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата, общ.Поморие .

След първоначално занимание с лаптопите по проекта, чиято цел е подобряване уменията на децата за сърфиране в Интернет, интеграция и приобщаване, е преминато към същинската цел на заданието – моделиране с пластилин на природен пейзаж. Задачата му е да развие у децата реално цвето-усещане, творческа мисъл и фантазия.

В резултата от проведеното занимание, е достигнато ново по-високо ниво на трансформация на емоциите на децата, посредством активното им участие в груповите заниманията и с творческите средства на този вид терапията.

Груповият тренинг по Арт терапия за подрастващи, е част от летните занимания на Просвета - Бургас за 2020 година.

 

 

Изготвил : Иван Пламенов Атанасов

Психолог в ЦСМВО в ОУ“Хр.Ботев“ с.Бата

Категория: