Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

На 15.07.20 година, е проведен вторият групов тренинг по Арт терапия за подрастващи, в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата, общ.Поморие за лято 2020 .

Първоначално е проведено занимание с лаптопите по проекта, с цел подобряване уменията на децата за сърфиране в Интернет, интеграция и приобщаване.

Темата на втората част на проведеното занимание - „Оцветяване по шаблон на същества от българския фолклор“, е с цел развиване на по-добро усещане за цветовете, творческа мисъл, фантазия и фина моторика.

Като резултат е постигнато ново ниво на трансформация на емоционалното състояние на всички децата, посредством активното им участие в груповите заниманията, с творческите средства на този вид терапията.

Груповият тренинг по Арт терапия за подрастващи, е част от летните занимания на Просвета - Бургас за 2020 година.

 

 

Изготвил : Иван Пламенов Атанасов

Психолог в ЦСМВО в ОУ“Хр.Ботев“ с.Бата

Категория: