Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Събития

На 05.08.2020 година, е проведен последният групов тренинг по Арт терапия за подрастващи, в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата, общ.Поморие .

Първото занимание включващо работа с лаптопите по проекта, има за задача усъвършенстване на уменията на децата за работа в Интернет, приобщаване и интеграция.

Категория:

Разнообразно лятно ежедневие в ч-ще “Атанас Манчев “,това е единственият културен център на територията на град Каблешково за съхраняване на българския фолклор традиции и обичаи.Тук се осмисля свободното време на всеки за развитието на таланта.Откликва на интереса на млади и стари.Читалището посреща със своя уют ,предлага приятни минути в библиотеката ,където може да се докоснем до интересни и полезни четива в богатия книжен фонд,както и да се потопим във виртуалното пространство предоставено по проект:

Категория:

На 29.07.2020година, е проведен групов тренинг по Арт терапия за подрастващи, в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата, общ.Поморие .

След първоначално занимание с лаптопите по проекта, чиято цел е подобряване уменията на децата за сърфиране в Интернет, интеграция и приобщаване, е преминато към същинската цел на заданието – моделиране с пластилин на природен пейзаж. Задачата му е да развие у децата реално цвето-усещане, творческа мисъл и фантазия.

Категория:

На 01.07.20 година, е проведен първият групов тренинг по Арт терапия за подрастващи, в ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата, общ.Поморие за лято 2020 . Осъществяването му е в резултат от съвместните усилия и сътрудничество, между учебното заведение и Проект BG05M9OP001-2.013-0001-C01 „Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности и мигранти на територията на Община Поморие", за втора поредна година.

Категория: