Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Събития

На 01.06.2022 се проведе публично събитие в ОУ ,,Христо Ботев" с.Бата.
Присъстваха деца с техните родители и част от учителският екип,събитието бе организирано от психолозите : Мария Цепиелик и Златина Рачева.Те представиха презентация за целите на проекта и добрите практики в работата на психолозите с деца от Бата и Каблешково.

На събитието бяха разгледани голяма част от въпросите свързани с : Превенция на нежелана бременност, Отпадането от образователната система и Здравна медиация.

Учителският екип беше подготвил награди за децата. След това децата пяха, рецитираха и показаха знания за културната идентичност.

 

Категория:

С много игри и забавления отпразнуваха на 01.06.2022 г. своя празник децата от трета и четвърта група на детска градина „Слънчо”, филиал на ДГ „Веселушко”.
Малчуганите са участници в проект „Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Поморие”, с партньор в проекта и домакин на празника НЧ „Просвета 1888”. Песни, танци, моделиране и интерактивни игри бяха само малка част от заниманията на децата в читалището.

Свидетелства за завършване на предучилищна група връчи директора на Детската градина г-н Стилиян Вражев.
Децата получиха подаръци от организаторите на събитието - г-жа Ана Димова и г-жа Веселина Куркучева - педагогически специалисти, назначение в изпълнение на проект №BG05M9OP001-2.115-0001-C01 „Социално –икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Поморие” с Бенефициент Община Поморие, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

Категория:

                                   Община Поморие, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.115-0001-C01 за изпълнение на проект “Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Поморие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд,

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО

СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ

 От името на  “Община Поморие”  имамe  удоволствието да Ви поканим  на публично събитие дискусия, което ще се проведе на 01.06.2022г. сряда от 10:00ч. ОУ“Хр.Ботев“ – с.Бата в компютърната зала.

          Тема на дискусията:

  • Основни предразсъдъци, социална дистанция спрямо ромите и религиозна дискриминация;
  • Стереотипи относно институционалната интеграция;
  • Проблеми в образованието при ромите;
  • Социалната интеграция;

 

 

    Ще се радваме на присъствие от Ваша страна!                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                      

Категория:

logo

Проект № BG05M9OP001-2.115-0001-C01

„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Поморие”

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Поморие, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.115-0001-C01 за изпълнение на проект “Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на Община Поморие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд,

 

О Р Г А Н И З И Р А

 

Публично събитие – дискусия в гр. Поморие

 

На тема:

  • Основни предразсъдъци, социална дистанция спрямо ромите и религиозна дискриминация;
  • Стереотипи относно институционалната интеграция;
  • Проблеми в образованието при ромите;
  • Социалната интеграция

 

Мероприятието ще се проведе на 27.05.2022г. от 16.30 часа в двора на филиал „ Слънчо“ към ДГ „Веселушко“ – гр. Поморие.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Категория:

Второкласници от ОУ  "Паисий Хилендарски" гостуваха в НЧ  "Атанас Манчев". Беше им представена презентация "Чудното момче от Копривщица".

Те се запознаха с живота на патрона на града Тодор Каблешков.

 

Категория: