Интегрирана база данни и дигитализирана информация, свързана с културната идентичност на ромската общност в Община Поморие

Създаване на центрове за социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Поморие

Отговори на въпроси

Вениамин

До психолога Мария Стоева

Здравейте,притеснявам се ,че вирусът който в момента говорят по новините ще стигне и до нашия град Каблешково как можем да се предпазим от него.